/ wie is Stichting FIV-FeLV

Stichting FIV-FeLV stelt zich als doel katten op te vangen met het dodelijke FeLV virus (leucose) en kattenaids (FIV). In plaats van een spuitje, krijgen deze katten aandacht, goede voeding en medische zorg in een huiselijke omgeving.

Stichting FIV-FeLV

Stichting FIV-FeLV
Net zoals mensen, kunnen katten met een levensbedreigende aandoening vaak nog jarenlang gezond en gelukkig doorleven. Anders dan mensen, krijgen katten die kans doorgaans niet. Met name bij besmettelijke aandoeningen, zien asielen en opvangen meestal geen alternatief dan de kat direct te euthanaseren. Is dit nodig? Nee! Stichting FIV-FeLV stelt zich als doel katten op te vangen met het dodelijke FeLV virus (leucose) en kattenaids.

Geen lijdensweg maar levensgeluk
Leucosekatten en katten met kattenaids hebben vaak nog vele jaren voor de boeg. Jaren waarin de katten een normaal kattenleven kunnen hebben. Dutten, spinnen, jagen, knuffelen... ook zij zijn het waard en hebben er recht op. Stichting FIV–FeLV doet er alles aan de katten in een zo gezond mogelijke en gelukkige staat te houden. Wordt de kat uiteindelijk echt ziek? Dan laat Stichting FIV–FeLV de dieren niet lijden, en zal het onvermijdelijke einde rustig en liefdevol verlopen.

Historie
't Alde Kattehus startte als een klein dierenasiel, geleid door Dolf en Kitty Schuurman. In de loop der tijd veranderde de doelgroep van asieldieren naar oude en gebrekkige katten, dieren waarvoor niemand opkwam. Uiteindelijk bood ’t Alde Kattehus als een ‘bejaardenhuis voor poezen’ vele bejaarde katten een warm thuis. Die situatie veranderde door het overlijden van Kitty en de daarop volgende gezondheidsproblemen van Dolf. Stichting ’t Alde Kattehus bleef bestaan, en vond met de katten onderdak bij Stichting Dierenthuis. Het bestuur zat met de vraag hoe nu verder te gaan met de hulpverlening.

Doorstart
Al snel bleek het antwoord in de dieren zelf te liggen. Een groot deel van de kattenbewoners was immers besmet met het kattenaidsvirus en/of het FeLV virus. Katten die, ook bij Stichting Dierenthuis, in quarantaine moeten om gezonde katten niet te besmetten. Katten die overal elders worden ingeslapen. Onnodig, als ze maar apart worden gehouden. Het terrein van Stichting Dierenthuis biedt Stichting FIV-FeLV de ideale omstandigheden om juist deze poezen en katers een warm thuis en de juiste verzorging te bieden. Een warm en comfortabel quarantainehuis voorziet de katten van vrijheid, comfort en een vrije uitloop naar buiten, terwijl de gezonde dieren van de opvang geen risico lopen.

Donateurs
Stichting FIV-FeLV is volledig afhankelijk van de steun van particulieren. Het is mogelijk een poes of kater te adopteren, waarna u op de hoogte wordt gehouden van het wel en wee van uw huisdier op afstand. Maar ook op andere manieren is uw hulp meer dan welkom! Wilt u Stichting FIV-FeLV steunen? Stuur ons een mailtje of bel naar 06-3064 4767. Alice en Steven van Duyn, die zowel Stichting FIV-FeLV als Stichting Dierenthuis beheren, zullen u graag van alle informatie voorzien.